De Gemeente, het huis van de levende God

  De Gemeente, het huis van de levende God.
Pilaar en de grondslag der waarheid is zij.
En groot het mysterie der goddelijkheid,
Dat God Zelf geopenbaard wordt in het vlees.