Bag-ong Jerusalem na’s

1
Bag-ong Jerusalem na’s
Bag-ong langit, yuta;
Gikan’s Dios gipanganak,
Pinilong kasanag.
  Tan-awa, may dagway’s Dios,
Ug silaw’s himaya N’ya!
Atua ang Ginoo
Niadtong syudad’s Dios.
2
Perlas tanang ganghaan,
Sa bulawang syudad,
Bulawan sab ang dalan,
Dose’g patuk’ranan.
3
May suba’s kinabuhi,
Dagaya gyug sangkap,
May kahoy’s kinabuhi,
Nagtagbo’s kin’hanglan.
4
Dios didto AKO MAO,
Sa syudad’s kahayag;
Dios diha sa Cordero,
M’oy kahayag sa tawo.