Sakit ra bay antuson kon krus pas-anon

1
Sakit ra bay antuson kon krus pas-anon?
Dili, sa krus seguro gyud ta nga patyon!
Mao man kana ang kahulogan sa krus,
Kaugalingon ta ilansang gyud sa krus.
2
Pagluwas sa Dios, patyon ang tawo didto’s krus,
Mabangis tuod, apan magawas gayud.
Di S’ya makinabuhi kon maglikay’s krus,
Madayag lang S’ya kon kita mamatay gyud.
3
Tumong sa krus, matumang kabubot-on’s Dios,
Kaatbang ni’ni, kaugalingon sa tawo.
Kon kaugalingon wad-on, kalag mo patyon,
Pagbuot N’ya modaug, plano molampos.