Kon di makita si Jesus

1
Kon di makita si Jesus,
Takna pagkalaay gayud;
Bisan unsa nga matahum,
Wa nay gana nga tan-awon.
Bisan adlaw masanagon,
Kanako sama’s nagdag-um;
Diha N’ya kon malipayon,
Sama’s Mayo ang Disyembre.
2
Ngalan N’ya labing mahumot,
Tingog N’ya tam-is pa’s honi;
Presensya, magwa’s kaguol,
Maglipay’s tanan’s sulod ko.
Kon kanunay lang S’yang duol,
Wa na unta ko’y kahadlok;
Way sama nako’s kalipay,
Molungtad ni’s tibu’k tuig.
3
Kontento nang magsud-ong N’ya,
Tanan ko S’ya ray lipayon;
Dapit, panahon mabalhin,
Hunahuna magpabilin.
Mabati nganing gugma N’ya,
Palasyo dulaan ko ra;
Prisohan man ma-palasyo,
Kon uban S’ya’g puyo didto.
4
Ginoo, kon ako Imo,
Kon Adlaw Ka ug awit ko;
Nganong nagsubo lagi ko?
Kalaay ko pagkadugay?
Panganud ko aboga na,
Presensya Mo ibalik na,
Dad-a uban Nimo’s ’taas,
Diin panganud wala na.