May linibo untang dila

1
May linibo untang dila
Magdayeg’s Manunubos,
Kahimayaan’s Dios, Hari,
Pagdaug’s grasya N’ya.
2
Agalon, Dios, puno’s grasya,
Tabanging magsangyaw
Sa kahalangdon’s ngalan Mo,
Sa tibuok yuta.
3
Jesus nagwala’s kahadlok,
Nagkuha’s kasubo;
Ngalan Mo honi’s igdungog,
Kalinaw’g kahimsog.
4
Sa gugma N’ya nabihag ko,
Bu’t kong magpabihag;
Gigapos, gibun-og, gipatay,
Aron kalag ko magawas.
5
Gibungkag gahum sa sala,
Nagawas binilanggo;
Dautan nahinlo’s dugo,
Ako, labi na gyud.
6
Karon Ngalan gimahal ko,
Sugtong pagbuot Mo;
Kon may libong kasingkasing,
Ginoo, maimo.