Daygong gahum’s ngalang Jesus

1
Daygong gahum’s ngalang Jesus,
Anghel mag-ambahan,
Ipagulang purongpurong,
  Ug S’ya purongpurongan,
Ginoo’s tanan.
2
Mga martir, purongi S’ya,
Nga nagtawag ninyo,
Sangang Isai ibayaw ta,
3
Dayga, manunod ni David,
Ginganlan N’ya’g Ginoo;
Dios nga natawo, Tawong diosnon,
4
Kamong piniling katawhan,
Ug mga tinubos,
Daygang nagl’was ninyo’s grasya,
5
Kami di gyud makalimot,
Apdong giinom N’ya,
Ihalad tanan’s tiilan,
6
Pahimayaa Kaniya,
Tanang banay’s yuta,
S’ya Hari, labing halangdon,
7
Uban sa balaang panon,
Kaniya manghapa!
Duyog nila, S’ya pagdaygon,