Nia na ang ilhanan

1
Nia na ang ilhanan,
Duol nang katapusan;
Kita karon mangandam
Si Jesus mobalik na!
  Mobalik na, mobalik na,
Di na gyud S’ya magdugay,
Tungang gabi’ manawag S’ya,
Mobalik na, mobalik na,
Maalamong ulay, mangandam ta!
Si Jesus mobalik na!
2
Ang kalag ta likayan,
Si Jesus ray tutokan;
Wala nay panahon pa—
Si Jesus mobalik na!
3
Mga buangbuang man
Kadtong dili mangandam’s
Lana’s ilang sudlanan—
Si Jesus mobalik na!
4
Di mag-usik’s panahon,
Sa kalibutan karon;
Magpapuno’s esp’ritu—
Si Jesus mobalik na!
5
Mangadto ta Kaniya,
Di lang hinlo ug suga,
May lana pa nga dala—
Si Jesus mobalik na!
6
Nagpaingon na Siya,
Adlaw wa mo masayri;
Pagtukaw’s presensya N’ya—
Si Jesus mobalik na!

Mateo 25:1-13