O ako tawo&mdash

1
O ako tawo—
Ang kahulogan’s uniberso;
Oo, tawo—
Ang kahulogan’s uniberso.
Binuhat’s Dios,
Bililhon gyud,
Akoy sentro ug kahulogan’s uniberso.
2
Ug si Cristo—
Kahulogan’s kinabuhi ko;
S’ya nabuhi—
Kahulogan’s kinabuhi ko.
Nia nako,
Akong tanan;
S’yang kahuloga’g realidad’s kinabuhi ko.
3
Ang iglesia—
Pagpadayag ni Cristo karon;
S’ya si Cristo—
Pagpadayag ni Cristo karon.
Tawong hinugpong
S’yang magtuman [tibuok yuta.
Sa plano’s Dios—tawo magbuot’s
4
Ang iglesia—
Sa lokal, tinu’d pamilya ta;
Ang iglesia—
Sa lokal, tinu’d pamilya ta.
M’oy paagi’s
Pagkabuhi—
Kaon-inom N’ya, iglesia lokal matukod.
5
Buhaton ta—
Ni’ni suginlang kalibutan;
Buhaton ta—
Ni’ni suginlang kalibutan.
Tudloan ta—
Silang tanan.
Manlakaw, isangyawng balita’s tibu’k yuta.