Nitugyang sundong mga iglesia

1
Nitugyang sundong mga iglesia
Diha’s pagkausa;
Sundong lihok N’ya’s mga iglesia,
Kita magkausa.
  Sundon ang Espiritu,
Uban sa kayano.
Nia dinhi si Jesus,
Hingpit S’yang mosunod!
2
Nitugyang mosunod sa nisunod,
Tinu’d ming nakat-on;
Di gyud magtinguha nga mangulo,
Liso’s Espiritu.
3
Nitugyang mosunod’s tunob’s panon,
Kay na’ng Magbalantay.
Jesus nanguna’s mga iglesia,
Didto namulong S’ya.
4
Nitugyan mi Nimo’s kaugalingon,
Dili gyud mosimang;
Asa nganing Cordero, adto mi,
Bisan pag unsaon.
5
Nitugyang mosulod’s gingharian,
Sa kombira’s kasal;
Paglutos, pagsulay o pag-antus,
Di kapugong namo.
6
Gusto’s Cristo nga may magsusunod
Nga kasultian N’ya;
“Kini nakakita’s Akong tuyo,
Hingpit nga nisunod!”