Mahimayaong iglesia! Gidala ta daygon S’ya

1
Mahimayaong iglesia! Gidala ta daygon S’ya,
Sa pagsinati ning Cristong nagtubo!
S’ya dato nga pahimuslan sa tanan nga balaan,
Lunhaw, bag-o, S’ya labing duol nato.
  Malipayon ko ning dapita,
Sa ’yang grasya magtubo kita!
Way labaw sa pagkaon’s kahoy sa kinabuhi
Ug sa pag-inom sa tubig nga buhi.
2
Di kini tulonghaan o simbahan’s kahanginan,
Apan tanaman nga Iyang kapugsan.
Busa gihiusa ta ingon nga tanaman Niya,
Iyang umahon ug ’yang patuboon.
3
Sa kinabuhi’s iglesia may kahoy nga namunga,
Puno’s kinabuhi ug makaon ta,
Busa ayaw pagpatig-a, ang pangagpas mo wad-a!
Sa tanang panahon pahimuslan S’ya!
4
Uban sa kahoy may tubig, mao ang Dios nag-agay,
Nagkuha sa tanan natong kalaay,
Hallelujah! Sa tanaman Jesus kapahimuslan
Nagsangkap kanato ug nagpatubo.
5
Natagbaw ba kamo nga gidala ta sa Ginoo
Sa Iyang kalipayan ug kadato?
Busa magkalipay ta, sa espiritu magpista,
Sa tanaman nga dagaya ug bunga.
1
Ivy Onas Luminhay

Quezon, Bukidnon, Philippines

Amen , Lord Jesus salamat sa imong kadato nga napahimuslan namo,