Hesus, t'wing maisip Kita

1
Hesus, t'wing maisip Kita
Nang nasa lupa Ka:
Sa tao'y mapagbiyaya,
Sa Diyos tapat Ka nga.
2
Pag-ibig Mo'y hamakin man,
Daig kamatayan;
Sibat sa Iyong tagiliran,
Dugo't tubig kamtan.
3
Kahit lubha Kang nagdusa,
Gawa Mo'y mabuti;
Walang daing, tanggap Mo pa
Lahat ng pighati.
4
Tao'y taksil, ika'y tapat,
Dilim siya, Ilaw Ka,
Layunin ay Iyong tinupad,
Kalo'ban ng Ama.
5
Di Ka natinag sa dusa
O lalang ng diyablo,
Sa kamatayan, nag-isa,
Walang karamay Mo.
6
Nais kong makatulad Mo
Sa Iyong kaamuan,
Lahat sa Iyo ay matuto -
May kapayapaan.