Tapat, halina, may tagumpay at saya

1
Tapat, halina, may tagumpay at saya,
Sa Betlehem pumaritong nagka-isa;
Tingnan! Sa sabsaban, Diyos nakahiga!
  O Kristo Panginoon! (3x)
Mahalin!
2
Mga anghel, awit ng tagumpay laksan,
Ibuhos papuri sa kalangitan,
Sa ating Diyos, glorya sa kataasan.
  O Kristo Panginoon! (3x)
Mahalin!
3
Isinilang Ka para sa kaligtasan,
O Hesus sambahin ang Iyong pangalan;
Salita ng Ama na naging laman.
  O Kristo Panginoon! (3x)
Mahalin!