Diyos ko'y nilisan

1
Diyos ko'y nilisan
Ang kal'walhatian,
Manliligtas ko Siya,
Hesus ang ngalan Niya.
Siya'y isinilang
Sa isang sabsaban,
Tao ng panglaw at kalungkutan.
  Iniibig ko! Sinasamba ko!
Hangin, liwanag, aking lahat!
Ang Manlilikha'y Manliligtas ko,
Kapuspusan Siya ng Diyos Ama.
2
Pagbabang lubos,
Hatid ay pagtubos;
Na sa kadiliman,
Walang maasahan,
Diyos mabiyaya,
Iniwan ang glorya,
Yumukod upang ako'y iligtas.
  Iniibig ko! Sinasamba ko!
Hangin, liwanag, aking lahat!
Ang Manlilikha'y Manliligtas ko,
Kapuspusan Siya ng Diyos Ama.
3
Walang siphayo,
Taglay lama't dugo;
Inihayag sa'tin,
Ang kubling layunin.
Anong misteryo,
Hain ng kalbaryo,
Ikaw ang Siyang dakilang "AKO NGA".
  Iniibig ko! Sinasamba ko!
Hangin, liwanag, aking lahat!
Ang Manlilikha'y Manliligtas ko,
Kapuspusan Siya ng Diyos Ama.
1
Marites Donato Gabriel

Allen, Texas, United States

Panginoong Hesus!

Ikaw ang lahat sa akin!Ang Hangin,Liwanag,Kaibigan,Gabay at lahat lahat;wala na akong ibang kailangan pa.

Salamat Panginoon at ikaw tunat na pagkain.