Dasal lagi sa 'spiritu

1
Dasal lagi sa 'spiritu
Di sa laman ni ulo;
Isagawa ang sikreto,
Presensya Niya'y matamo.
  Dasal lagi sa 'spiritu
Ito nga ang sikreto;
Sa 'spiritu Diyos ugnayin,
Lihim dapat taglayin.
2
Dasal lagi sa 'spiritu
Huwag ayon sa isip mo;
Sa Diyos makisalamuha;
Gayon Siyang makukuha.
3
Sa espiritu ang dasal,
Nais ng Diyos matanghal;
Tuloy ugnayan kay Kristo,
Mapaningas bu'ng tao.
4
Dasal lagi sa 'spiritu,
Maging sa paghibik mo,
Espiritu namahala,
Layon Niya'y sinalita.
5
Sa 'spiritu manalangin,
Sa pinakabanal din;
Tangi lamang sa 'spiritu,
Diyos, tao magkahalo.
6
Manalangin sa 'spiritu
Tanging daan ay ito;
Itong lihim ng pag'tamo,
Lahat yamang dibino.