Panauliin nga

1
Panauliin nga,
Poon, ang Iyong gawa;
Sa banal magpakita Ka,
Sa 'min magsalita.
  Panauliin nga,
Poon ang Iyong gawa;
Habang kami naghihintay,
Pagpala'y ibigay.
2
Panauliin nga,
Poon ang Iyong gawa;
Paningasin sa 'ming puso,
Apoy Pentecostes.
3
Panauliin nga,
Poon, ang Iyong gawa;
Pag-ibig Mo sa 'ming puso,
Umalab nang husto.
4
Panauliin nga,
Poon ang Iyong gawa;
Pagpalain Iyong Salita,
Nang may maniwala.
5
Panauliin nga,
Poon, ang Iyong gawa;
Ipakita Iyong tagumpay
Talunin kaaway.
6
Panauliin nga,
Poon ang Iyong gawa;
Glorya sa ngalan Mo, Amen!
Pagpapala'y amin.