Malalim man kasalanan

1
Malalim man kasalanan,
Matarik ang daraanan,
Anuman ang kapaguran,
Pangino'n, sapat Ka.
2
Pagsubok munti't malaki,
Pasan kaunti't marami,
Yapak natisod, nabali,
Pangino'n, sapat Ka.
3
Kung panlupa'y may kas'yahan,
Langit naman nakublihan,
Ng ginhawa't kagalakan,
Pangino'n, sapat Ka.
4
Buong araw kapanglawan,
Kabigua'y humahadlang,
Puso'y umid manalangin,
Pangino'n, sapat rin.
5
Anumang kalagayan ko,
Nawa'y makita kamay Mo,
Ikaw ay karanasan ko,
Sapat Ka, Pangino'n.