Hesus, ako'y ugitan

1
Hesus, ako'y ugitan
Sa buhay kong mabagyo;
Alon nasa harapan,
Buhawi't batong lilo;
Mapa at paraluman -
Hesus ako'y ugitan.
2
Tulad ng ina ng bata,
Patahimikin Mo na -
Dagat ay mamayapa
Ayon sa Iyong salita;
Hari ng karagatan -
Hesus ako'y ugitan.
3
Darating sa baybayin,
Mabangis man ang alon,
Ako'y mapayapa rin,
Sa piling Mo, Pangino'n
Marinig Iyong salita:
"Uugitan nga kita."