Hesus—kailangan ko

1
Hesus—kailangan ko
Bawa't saglit;
Mayuming tinig Mo
Mapang-akit.
  Tunay Kitang kailangan,
Sa lahat ng oras,
Ako'y Iyong biyayaan,
Bigyang lakas.
2
Kailangan nga Kita,
Lumapit Ka;
Tukso'y walang bisa,
Narito Ka.
  Tunay Kitang kailangan,
Sa lahat ng oras,
Ako'y Iyong biyayaan,
Bigyang lakas.
3
Kahit anong datnan,
Lungkot, sayá,
Sa 'kin Ka manahan,
Sasapat na.
  Tunay Kitang kailangan,
Sa lahat ng oras,
Ako'y Iyong biyayaan,
Bigyang lakas.
4
Sa akin ituro
Kalooban Mo,
Lahat Mong pangako,
Tamasa ko.
  Tunay Kitang kailangan,
Sa lahat ng oras,
Ako'y Iyong biyayaan,
Bigyang lakas.
5
Kabanal-banalan
Anak ng Diyos,
Ako'y Iyong tatangnan
Angkining lubos.
  Tunay Kitang kailangan,
Sa lahat ng oras,
Ako'y Iyong biyayaan,
Bigyang lakas.