Ginugol ko maraming taon

1
Ginugol ko maraming taon,
Hindi pinansin ang Pangino'n,
Maging kamatayan Niya roon
Sa Kalbaryo.
  Libreng b'yaya, awang dakila;
Higit na patawad sa sala;
Mula sa bigat napalaya,
Sa Kalbaryo.
2
Sa ilaw Niya, nalaman sala
Sa harap ng utos nangamba,
Sa pagbaling, takot nawala
Sa Kalbaryo.
  Libreng b'yaya, awang dakila;
Higit na patawad sa sala;
Mula sa bigat napalaya,
Sa Kalbaryo.
3
Lahat Ko'y 'binigay sa Kanya,
Puso'y bukal pagharian Niya,
Di malimutan Kanyang dusa
Sa Kalbaryo.
  Libreng b'yaya, awang dakila;
Higit na patawad sa sala;
Mula sa bigat napalaya,
Sa Kalbaryo.
4
Pag-ibig balak kaligtasan,
B'yayang tungong sangkatauhan;
'Binalik ako sa Diyos lamang,
Sa Kalbaryo.
  Libreng b'yaya, awang dakila;
Higit na patawad sa sala;
Mula sa bigat napalaya,
Sa Kalbaryo.