Tayo’y gapos, nagpagal sa lupang Ehipto

1
Tayo’y gapos, nagpagal sa lupang Ehipto,
Glorya sa Diyos, Aleluya!
Nguni’t niligtas ng Diyos ng mga Hebreo,
Glorya sa Diyos, Aleluya!
  Dahil sa tagumpay awitan ang Panginoon,
Sa dagat nalunod kabayo at si Faraon.
Ngayon ang bahay ng Diyos sa lupa’y itatayo,
Glorya sa Diyos, Aleluya!
2
Ngayon tayong tumawid ‘di na babalik pa,
Glorya sa Diyos, Aleluya!
Masdan lahat ng mga Ehipcio’y patay na
Glorya sa Diyos, Aleluya!
3
Sa dagat tayo’y nakatawid, Aleluya!
Glorya sa Diyos, Aleluya!
Wala na mga bagay naghawak sa atin!
Glorya sa Diyos, Aleluya!
4
Sa salaming dagat tindig mga Hebreo,
Glorya sa Diyos, Aleluya!
Awit ni Moises awitin sa naranasan,
Glorya sa Diyos, Aleluya!