Taas kamay humiling

1
Taas kamay humiling,
'Spiritu'y paratingin;
Tanang pansarili ko,
Tupukin ng apoy Mo.
  'Spiritu, paratingin,
Dakilang gawa'y tupdin;
Bigyang-siya kalul'wa ko,
Naghintay sa apoy Mo,
Naghihintay,
Sa apoy naghihintay.
2
Hain ko sa dambana,
'Spiritu, kat'wan, kal'wa;
Tanang pita tupukin,
Bawa't sulok punuin.
  'Spiritu, paratingin,
Dakilang gawa'y tupdin;
Bigyang-siya kalul'wa ko,
Naghintay sa apoy Mo,
Naghihintay,
Sa apoy naghihintay.
3
Tunay 'sinakripisyo,
Mahalagang buhay ko;
Para sa Poong Hesus,
Na nagdugo't nagtubos.
  'Spiritu, paratingin,
Dakilang gawa'y tupdin;
Bigyang-siya kalul'wa ko,
Naghintay sa apoy Mo,
Naghihintay,
Sa apoy naghihintay.
4
Sa panalig tinamo,
Pribileh'yo sa dugo;
Sa ngalang matagumpay,
Pangako'y pawang tunay!
  'Spiritu, paratingin,
Dakilang gawa'y tupdin;
Bigyang-siya kalul'wa ko,
Naghintay sa apoy Mo,
Naghihintay,
Sa apoy naghihintay.