Wala nang dambana

1
Wala nang dambana,
Dugo at hain pa;
Walang usok, walang apoy.
Wala nang panaghoy.
Maharlikang dugo dumaloy na,
Dungis hinuhugasan, pinatawad sala.
2
Salamat Diyos Ama,
Sa dugo ng Anak.
Kami'y naging mga matuwid,
Pagtubos nakamit,
Naligtas sa Hades, sala't dilim.
Buhay na walang hanggang napasaamin.
3
Salamat Diyos Ama,
Sa I-yong biyaya;
Lawak ng di-makatwiran,
Nilagom lubusan.
Pinupuri namin Iyong pagsinta,
L'walhati't lakas mapasa Iyo, Siya nawa.
4
Salamat Diyos Ama.
Sa putong na glorya
Nananatili ang ganda,
Hindi malalanta.
Gaya ng trono di nasisira,
Dapat sa Iyo pa rin ang mga putong nga.
(Ang Tagalog ay isinalin mula sa Intsik)