Ang mga gawa ko

1
Ang mga gawa ko
Gaano mang kawagas,
Sukdulang kabanalan,
Di makapagliligtas
Sa kaluluwa ko.
  Si Hesus ang lumuha,
At sa krus Siya'y nagdusa,
Siya lamang ang sa akin
Makapagliligtas.
2
Gaanong pagluha
Takot ko'y di maalis,
Sala ko'y di malinis,
Di makapagliligtas
Sa kaluluwa ko.
3
Gaanong pag'hintay
Ay walang kabuluhan,
Kamataya'y hantungan,
Di makapagliligtas
Sa kaluluwa ko.
4
Pagtanggap kay Kristo,
Tawagin ang ngalan Niya:
"O Panginoong Hesus,"
Manalig sa gawa Niya,
Ako ay ligtas na.