Gezegend God en Vader

1
Gezegend God en Vader,
Met U in dit bereik;
De dood is overwonnen,
Wij zijn de Zoon gelijk.
Hij leeft als Mens nu voor U,
In Uw aanwezigheid,
In grenzeloze gunsten,
In liefde voor altijd.
2
Zijn Vader, onze Vader,
Zijn God en onze God;
En Hij is Uw geliefde,
De vreugde van Uw hart.
Hij maakt ons nu met blijdschap
Zijn plaats en deel gelijk.
Uw liefde en genade
Te kennen, o zo rijk.
3
De liefde van de Vader,
Is op de Zoon gericht;
Een liefde warm en teder,
In Hem zijn wij geliefd.
In Hem vindt liefd’ en glorie
De rust in eeuwigheid;
Als zonen – als Zijn broeders –
Gezegend voor altijd!