Namatay na! Gilubong na

1
Namatay na! Gilubong na!
Tapos na ko's daan nga tawo!
Namatay na! Gilubong na!
Tapos na ko's daan nga tawo!
2
Di na ako! Di na ako!
Ang nabuhi mao si Cristo!
Di na ako! Di na ako!
Ang nabuhi mao si Cristo!