Namatay na! Nalibing pa

1
Namatay na! Nalibing pa!
Magmula ngayo'y natapos na!
Namatay na! Nalibing pa!
Magmula ngayo'y natapos na!
2
Di na ako! Di na ako!
Nabubuhay ngayo'y si Kristo!
Di na ako! Di na ako!
Nabubuhay ngayo'y si Kristo!