Nalubong uban ni Cristo

  Nalubong uban ni Cristo,
Uban Niya namatay ako;
Kalibutan di kaagpas,
Kanako gahum n'ya napapas.
Uban N'ya nabanhaw sab,
Uban N'yang maggawi'g mabuhi;
Sa Espiritu sinangkapan,
Gilig-on's gahum nga dili makabsan!