Ang pagsangyaw's ebanghelyo

1
Ang pagsangyaw's ebanghelyo
Pag-agay's kinabuhi;
Buhi kining testimonyo,
Magluwas' nangasaag.
  Paagaya O Ginoo,
Ako's kinabuhi Mo;
Himoang buhing sudlanan,
Makabuhi sa uban.
2
Buhing pagmat'ud kusganon,
Makapasalig dayon;
Pagpaambit's kinabuhi
Sa kalag makabuhi.
3
Aron mamunga daw sanga,
Kanunayng pabilin N'ya;
Sa pag-agay's kinabuhi,
Sa uban ihatag Ka.
4
Kinabuhi ta pagsangyaw,
Kanato makit-an S'ya;
Dili sa mga pulong ra,
Kondi's binhing mapugas.