L'wasang mangalaglag

1
L'wasang mangalaglag,
Ug himalatyon,
Iloga sa sala'g kamatayon;
Bakhoi'g bangona
Ang nangatumba,
Jesus moluwas sultii sila.
  L'wasang mangalaglag,
Ug himalatyon;
Jesus maluloy-on,
S'ya moluwas.
2
Naghuwat gihapon S'ya
Bisan wa tagda,
Nga maghinulsol kay dawaton N'ya;
Sa tumang kalomo
Ug kasibut gyud,
Hangyoon sila nga motoo na.
3
Kasingkasing sa tawo
Gidugmok's yawa,
Ang grasya ra ang makapaayo;
Gugma'g kaayo Mo
M'oy makatandog
Sa nalubong nga mga pagbati.
4
L'wasang mangalaglag,
M'oy kaakohan;
Ginoo magsangkap nimo's kusog,
Sa tumang pasensya,
Sila kabiga,
Manlul'was namatay alang nila.