Bulahan kaayo

1
Bulahan kaayo,
Sa gugma nabugkos,
Ambitay ta's espiritu
Sama gyud sa langit.
2
Sa trono's Amahan,
Gibubong pag-ampo;
Usang paglaum, tumong ta,
Kalipay'g pagtagad.
3
Usahang kasubo,
Pas-anay'g kabug-at;
Maghinilakay man ngani
Tungod's kahangawa.
4
Kon magkabulag ta,
Magsakit gyung sulod;
Apan usa's kasingkasing,
Magkita pag-usab.
5
Magawas' kasubo,
Kasakit, kahago;
Maghari ang gugmang hingpit,
Hangtud's eternidad.