Tali sa 'ting puso&mdash

1
Tali sa 'ting puso—
Krist'yanong pag-ibig;
Salamuha sa 'spiritu
Ay tulad sa langit.
2
Sa trono ng Ama,
Dalhin ating hiling;
Magsama sa lungkot, asa,
Aliw, at layunin.
3
Tayo'y magtulungan,
At magpasensiyahan;
Makitangis sa nasaktan,
Puso'y magdamayan.
4
Tuwing maghiwalay,
Puso'y nasasaktan;
Nguni't umaasang muli
Magpapangitaan.
5
Maligtas sa hapis,
At sa kasalanan;
Pag-ibig lalong matamis,
Galak walang-hanggan.