Awit sa pagsalig

1
Awit sa pagsalig
Bisan dulom'ng langit;
Kay sa pagdayeg Dios mobuhat,
Aron mangatuman
Tanang gisaligan.
2
Awit sa pagsalig,
Ikaw magmalig-on,
Kay ang Dios ta mahimuot,
Kon pagsalig makadayeg
Bisan dugayng gabii.
3
Awit sa pagsalig,
Kaaway mokagiw;
Ayaw'g hunongang pag-awit,
Pagdaug mang pagdayeg,
Pagdaug mang pagdayeg.
4
Awit sa pagsalig,
Adlaw mosubang na,
Mosugat ta sa Ginoo,
Ug moapil's awit
Nga way katapusan.