Naghulat ko Nimo, Ginoo

1
Naghulat ko Nimo, Ginoo,
Papahulaya ko;
Padaygi's buot Mo,
Kini ang hangyo ko,
Naghulat ko, O Ginoo.
2
Naghulat ko Nimo, Ginoo,
Padaygi's dalan Mo,
Mag-ampo ra gyud ko,
Pinaagi Nimo—
Naghulat ko, O Ginoo.
3
Naghulat ko Nimo, Ginoo,
Mosagol Ka nako,
Mausa ko Nimo,
Mahimong dagway Mo—
Naghulat ko, O Ginoo.
4
Naghulat ko Nimo Ginoo,
Pasayra's buot Mo,
Tabangi's pagtuman,
Moagay Ka nako—
Naghulat ko, O Ginoo.
5
Naghulat ko Nimo, Ginoo,
Himoang ampo ko
Pagpadayag Nimo
Hatagi's sekreto—
Naghulat ko, O Ginoo.