Pag-ampo incienso's kasingkasing

1
Pag-ampo incienso's kasingkasing,
Gikan's nasamdan, dugmok nga butang;
Gipasiga's sunog's Espiritu,
Ug gilupad sa atong pagtoo.
2
Pag-ampo alimyon's tanom's grasya,
Bulak's pailub, pagtoo'g gugma;
Gitipigan's "garapa's incenso,"
Gihanggap gayud's atong Ginoo.
3
Pag-ampo maoy asong nagsangkap's
Ulan's panalangin, agay's sapa
Ngadto's kamad-an, hangtud ang tanan
Daw rosas mamuwak's kamingawan.
4
Pag-ampo m'oy telepono nato,
Sa langit sa yuta magpaduol;
Sa igdulongog, kasingkasing N'ya,
Isulting luwan ta ug kaguol.
5
Pag-ampo telegramang magdala,
Sa pinitik's dughan's kalangitan;
Inigtandog's kasingkasing sa Dios,
Tubag magdasig's pagtoo'g gugma.
6
Pag-ampo m'oy tubo's Espiritu,
Nagsangkap ug lana sa suga's Dios;
Samtang usa kita nga mag-ampo,
Pun-on's Esp'ritu, suga magsiga.
7
Labing dakong kusog's yuta'g langit,
Pag-ampo dinamita's atong Dios;
Sa tanang butang m'oy magpalihok,
Sa buhing mga ligid mag'tuyok.
8
Tudloi's pag-ampo, dasiga mi!
Paampoa mi's Imong pagbati!
Hangtud Cristo's sulod m'oy mag-ampo
Ni Cristo nga naa sa itaas!
9
Padaygi kami's kabubut-on Mo,
Hangtud matandog tib'uk pagkatawo!
Pag-ampo namo mahimong tubag's
Dios sa sulod sa Dios sa itaas!