Atong higala si Jesus

1
Atong higala si Jesus,
Magpapas-an's kasubo!
Unsang katungod nga tanan
Kaniya ikaampo!
Sa kalinaw di mawad-an,
Daghang pait likayan,
Kon mahibalong motug-an,
Kaniya's atong tanan!
2
May kaguol ba'g kalisud?
Pagtintal ba'g pagsulay?
Di kita angay maluya,
Iampo lang nato N'ya.
Higala S'yang kasaligan,
Motabang's kasub-anan;
S'ya nasayud's kahuyang ta,
Busa mag-ampo Kan'ya.
3
Gikapoy ba'g nabug-atan,
Kabalaka na's dughan?
S'ya gihapo'y dalangpanan,
Siya m'oy pangamuy-an.
Mga higala nib'ya ba?
Mangamuyo Kaniya;
Sabakan N'ya panalipod,
Kalipay ta ug kusog.
1
hanah

Lanao Del Norte, Philippines

hallelujah for Jesus Christ as our real friend.O saints what a friend we have,this is what I need for this time. O LORD JESUS fill us with your dear self,save us from our situation right now.O LORD have mercy on us.LORD WE WANT TO LEARN FROM YOU TO PRAISE YOU ALWAYS NO MATTER WHAT KIND OF TRIAL IT IS.LORD we turn our heart to YOU,we PRAISE YOU LORD.