Tuyo ug kalipay sa Dios

1
Tuyo ug kalipay sa Dios
Ibugna's Cristo nako;
Di relihiyong makita,
Kondi' Cristong na's sulod.
  Tuyo ug kalipay sa Dios
Cristo isulod nako;
Dili dayag nga pagbuhat,
Kondi' Cristong tanan ko.
2
Tuyo ug kalipay sa Dios
Mabuhi's Cristo nako;
Way pakitang batasan lang,
Kondi' S'yang nagbuhat's su'd.
3
Tuyo ug kalipay sa Dios
Cristo mahulma nako;
Di mga porma ang sundon,
Kondi' S'yang nagtubo's su'd.
4
Tuyo ug kalipay sa Dios
Cristo magbalay's sulod;
Di pakitang pag-alagad,
Kondi' S'yang nagpuyo's su'd.
5
Tuyo ug kalipay sa Dios
Ma-paglaum ko's Cristo;
Di objectibong himaya,
Kondi' S'yang subjectibo.
6
Tuyo ug kalipay sa Dios
Ma-tanan's Cristo nako;
Way laing mapanag-iya,
Si Cristo ra sa dayon.