Napalgan namo's Cristong tanan

1
Napalgan namo's Cristong tanan,
S'ya ang tanan kanamo;
Pagtawag Kaniya kalipay,
Pagkamahimayaon!
  Kalipay way sama ug mahimayaon,
Mahimayaon, mahimayaon;
Kalipay way sama ug mahimayaon,
Wa pa ikaasoy ang tanan!
2
Napalgang Espiritu's Cristo
Nagpuyo's esp'ritu ta;
Nia kanunay, pagkaduol,
Ug tam-is kaayo S'ya.
3
Mabuhi diay ta ni Cristo
Sa pagtawag's ngalan N'ya;
Igo nang mokaon-inom N'ya,
Imantalang kaayo.
4
Iglesia lokal nakaplagan,
Nahiuli na gayud!
Wala na ta sa Babilonia,
Puy-anan ta iglesia.
5
Ang ato nga panagkatigum,
Labing kalipay karon;
Ang espiritu ta malig-on,
Nabuhi nga bililhon.