Amahan malipayong awitan

1
Amahan malipayong awitan
Namong tanan;
Sa presensya Mo kami magdayeg,
Kanimo ra;
Gipapauli, O unsang grasya!
Karon sama nag dapit's Anak Mo.
2
Sa dapit nga gugma Mo nasayran,
O kalipay!
Diha ra Niya nakita namo
Ang gugma Mo;
Sa kaugalingon Mong pahulay,
S'ya nanguna namo sa pagdayeg!
3
Pagkatahum sa igdulongog Mo
Ang awit N'ya!
Bililhon sab ang gida' N'ya didto,
Pagkamahal;
Sama mi N'ya'g dapit m'oy plano Mo,
Gimahal sa wa pang kalibutan!