Jesus Manluluwas akong tanan

1
Jesus Manluluwas akong tanan,
Pagkamaayong Manluluwas S'ya,
Sa balud's kinabuhi naggiya,
Gamhanang Tigl'was—alang nako.
  Jesus alang
Gayud nako,
Tanang panahon
Ug tanang dapit.
2
Jesus sa kahimsog, balatian,
Jesus sa kakabus, kaharuhay;
Init o bagyo, bisan unsa pa,
Hilwas ko kay alang S'ya nako.
3
S'yang Dangpanan, Bato ug Torre ko,
Akong Kuta, Kalig-on, ug Gahum;
Kinabuhing dayon, ug Tighusay,
Manunubos S'ya alang nako.
4
Propeta, Sacerdote, Hari ko,
Tinapay's kinabuhi, Tuboran;
Adlaw's Pagkamatarung, Bitoon,
Sungay's Kal'wasan—alang nako.
5
Jesus sa kasubo o kalipay,
Bahandi ko S'ya's pilde ba'g daug;
Kauban nako bisan asa ko,
Buhi ba'g patay—alang nako.