Kanhi panalangin

1
Kanhi panalangin,
Karon Ginoo;
Kanhi sa pagbati,
Karon 'yang Pulong;
Kanhi Iyang hatag,
Karon's Naghatag;
Kanhi nagpatambal
Karon Siya ra.
  Ang tanan sa tanan,
Cristo awitan;
Ang tanan kang Cristo
Cristo akong tanan.
2
Kanhi naningkamot,
Karon nisalig;
Kanhi medyo nal'was,
Karon hingpit na;
Kanhi sige'g gunit,
Karon S'yay gunit;
Kanhi anud-anud,
Karon pundo na.
3
Kanhi sige'g plano
Karon nag-ampo;
Kanhi kabalaka,
Karon S'yay duma';
Kanhi akong gusto,
Sige ug hangyo,
Karon S'yay pabut-on,
Kanunayng daygon.
4
Kanhi akong buhat,
Mogamit Niya,
Karon S'yay magbuhat,
Paggamit nako,
Kanhi kaugalingong
Gusto ug gahum,
Karon Ma'gagahum
Ray tinguhaon.
5
Kanhi naglaum N'ya,
Suga nag-awop,
Karon naako S'ya,
Masanagon na;
Kanhi kamatayon
M'oy gipaabot;
Karon paglaum ko
Pagbalik na N'ya.