Kadako's gahum nga gibanhaw

1
Kadako's gahum nga gibanhaw
Sa Dios ni Cristo's mga patay.
Sa too N'ya gipalabaw,
Ma-Ulo S'ya natong tanan.
Gahum N'ya adto's Iglesia,
Aron kaaway matumban.
2
Bulahang kamatuoran,
Nga bahin na ko ni Cristo.
Nasakot's tanang balaan,
Na-kinabuhing bag-ong tawo.
Nausa's Ulong nikayab,
Ma-iglesia sa plano N'ya.
3
Kalapad, kataas, kalawum,
Kahabog N'ya di matugkad!
Way kinutoban si Cristo,
Di masukod ang kadako.
Pagkamao'g naa Niya,
Kinabuhi nato karon.
(Sublia ang katapusang duha ka linya sa matag estansa)