Adto N'ya "gawas' kampo,"

1
Adto N'ya "gawas' kampo,"
Kaulaw N'ya antuson;
Nag-antus Siya didto,
Di magpahayahay ko.
2
Adto N'ya "gawas' kampo,"
Bisan magpas-an sa krus;
Sundon S'ya's dalang pit-os,
Bisan mapildehan ko.
3
Adto N'ya "gawas' kampo,"
B'yaan hasta minahal;
Ambitang pagtagad N'ya
Sa pagbuot's Amahan.
4
Adto N'ya "gawas' kampo,"
Ma-kauban ko Niya;
Rel'hiyon di apilan,
O ang katilingban ba.
5
Adto N'ya "gawas' kampo,"
Bisan mag-inusara;
Pab'yai's mga abyan,
Kontento na ko Niya.
6
Adto N'ya "gawas' kampo,"
Mag-uba'g lakaw Niya;
Pahiyom N'ya makita,
Makapah'way's presensya N'ya.
7
Adto N'ya "gawas' kampo,"
Hangtud makadlawon na;
Makita dayon Siya,
Uban N'ya's gingharian.