Amahan, Anak Mo m'oy nanguna

1
Amahan, Anak Mo m'oy nanguna,
Human's pagkaon ni'ning kombira;
Tam-is nga mga pagdayeg Nimo,
Duyog Kaniya kami nausa.
2
Way kaayohan mi gawas Nimo,
Imohang gugma ray gipangita;
Di matugkad nga kinabuhi Mo,
Simbahon Ka kay karon nasayran!
3
Sa gugma Mo paghigugma namo
Magtubo, molabaw's gugma's yuta;
Gugma Mo magbuot's kasingkasing,
Matagbaw gyud mi sa presensya Mo.
4
Duyog sa Anak nga pinalangga,
Malipayong magdayeg pag-usab;
Magkombira's balaan Mong gugma,
Sa ngalang tam-is kami magpista.