Himayaon ang Dios sa 'yang nabuhat

1
Himayaon ang Dios sa 'yang nabuhat,
Sa gugma gihatagan ta's Anak N'ya;
Nagtugyan's kinabuhi N'ya's pagtubos,
Aron's kinabuhi makasulod ta.
  Daygon S'ya, daygon S'ya
Sa tibuok yuta,
Magdayeg, maglipay
Ang tanang katawhan;
Ihatag Kaniya tanang himaya,
Tungod sa buhat nga Iyang nahuman.
2
Hingpit nga pagtubos, gipalit's dugo,
Sa tanang nitoo gisaad sa Dios;
Labing dautang motoo gyud Niya,
Mapasaylo niana gyung tungora.
3
Gitudloan's butang nga nahuman N'ya,
Ug dakong pagkalipay namong Jesus;
Apan mas putli, habog, ug dako pa,
Kahibu'ong, kalipay, kon igkita S'ya.
1
Chosen

Oroquieta, Mindanao, Philippines

Daygon gyud atong Amahan gihatag iyang bugtong anak, Simbahon ka nmo Amahan, Salamat Aba Amahan