Dugangi, Ginoo

1
Dugangi, Ginoo,
Ang gugma ko.
Dunggang pag-ampo ko
Nga nagluhod;
Ang hangyo ko kini:
Duganging gugma ko
Alang Nimo,
O Ginoo.
2
Kanhi pangandoy ko
Kakawangan,
Apan Ikaw karon
Tinguha ko;
Pag-ampo ko kini:
Duganging gugma ko
Alang Nimo,
O Ginoo.
3
Tugoting sugo Mo
Nga kasubo;
Magtuman sa buhat
Dinhi nako,
Aron makaawit,
Duganging gugma ko
Alang Nimo,
O Ginoo.
4
Ihunghong pagdayeg,
Bisan pa sa
Ulahing ginhawa
Sa pagpanaw;
Pag-ampo mao ra:
Duganging gugma ko
Alang Nimo,
O Ginoo.