Lig-ona akong espiritu

1
Lig-ona akong espiritu,
Giampo ko, Ginoo;
O lig-ona na sa gahum Mo
Makakaylap Ka's sulod.
  Makakaylap, O Ginoo,
Ikaw sa kasingkasing ko;
Makabalay, makabuot
Sa akong tanan, Ginoo.
2
Mokaylap Ka's kasingkasing ko,
Giampo ko, Ginoo;
Mokaylap gikan's espiritu,
Kaylap na karon dayon.
3
Magbalay Ka's kasingkasing ko,
Giampo ko, Ginoo;
Mapuno mi's kahupnganan Mo,
Ug magbalay Ka karon.
4
Kan'ya nga arang makahimo
Labaw's gihunahuna,
Kasingkasing namo binuksan,
Andam nga pasudlon Ka.