Jesus, dad-i'g dasiga ko

1
Jesus, dad-i'g dasiga ko
Sa balaan Mong kalayo,
Hinloi sa dugo;
Bugnai's Kaugalingon Mo,
Sa gahum Mo pabatia,
Kay gianak Nimo.
2
Gilansang's krus uban Nimo,
Kasingkasing di mabahin,
Mabuhi na sa Dios.
Patay na ko's kalibutan,
Sa kagarbo'g kalipayan;
Ikawng himaya ko!
3
Sa di matagbawng kauhaw,
Patinguhaa Kanimo;
Imong Kaugalingon
Mao ray akong pangayo,
Mabuhi Ka nako's gahum,
Sa tanan Kanimo.
4
Sakopa ang pagbuot ko,
Pakit-a's sanag's nawong Mo;
Himoa Ginoo
Nga kasingkasing ko gugma,
Kinabuhi ko way mansa,
Mahimong pagdayeg.