Ginoo, nangandoy akong mabuhi

1
Ginoo, nangandoy akong mabuhi
Sa Imong presensya buntag' gabii;
Kasingkasing di unta patagbawon
Kon may gimahal nga magbulag nato.
Matag gutlo'g adlaw's tanang kasakit,
Kon way makalipay o makadasig,
Panghupaw'g paghilak dili kapugngan,
Kalmaha, Ginoo, luha pahiri.
2
Matag damgo's kaayo's kinabuhi,
Mag-ampo, Ginoo, naa Ka ni'ni;
Ayaw ko paako-akoa'g pili,
Mangita ba'g kalipay gawas Nimo.
Matag gabii kon maghigda na ko,
Mag-ampo, Ginoo, duol Ka nako,
Matag mokadlawon, samtang natulog,
Hunghongi, tawga ko aron madungog.
3
Matag basa's Imong balaang Pulong,
Hayagi's himaya ang matag linya,
Unsang Manlul'was ko tatawng makita,
Ug kadako sa kal'wasang naako.
Kon way mahimo, Ginoo, ludhan Ka,
Mag-ampo kong dunggon ug grasyahan Mo,
Kon may kakulangon ug di Mo dunggon,
Ayaw itago nako Imong nawong.
4
Matag dumdom's langitnong kabulahan,
Papangandoya kong malalin Nimo,
Bugtong paglaum ko pagbalik Nimo,
Presensya Mo bugtong kalipay dinhi.
Tudloi, Ginoo, akong mabuhi,
Sa Imong presensya buntag' gabii,
Kasingkasing di unta patagbawon,
Kon may gimahal nga magbulag nato.
1
Yvonie Zavi

Davao City, Davao Del Sur, Philippines

Praise the Lord,