Dios m'oy tinguha, dili kalipay

1
Dios m'oy tinguha, dili kalipay,
Ni kalinaw ba'g kabulahanan;
Maangkon S'ya di's kaugalingon,
Sundon lang Siya, bisan unsaon.
2
Sa pagtoo nagpadayon's tumong,
Nisalig's gugma, dad-on ka Niya;
Gitabangan N'ya, hugot nagsunod,
Hangtud pag-ampo ko matuman N'ya.
3
Di igsapayang dalan usahay
Lisud ug sakripisyoha'g dako,
Nasayud S'ya pagkab-ot sa tumong,
Hiktin gyung dalan paingon Niya.
4
Usay nasayran, di ka-dili N'ya,
Usay mahimo, gukdon ko Siya;
Dios ko himaya sa adlaw-adlaw,
Ug didto Siya m'oy dakong Balus.