Walay naangkon nga di grasya N'ya

1
Walay naangkon nga di grasya N'ya;
Sa pagtoo ko gituga Niya;
Walay kagarbo ni pangandak,
Ako makasasalang nal'was.
  Makasasalang naluwas!
Makasasalang naluwas!
Sugilanon ko: grasya nagluwas,
Ako makasasalang nal'was!
2
Kanhi bugo ko, sala'y nagbuot,
Paggawi ko nahilayo sa Dios;
Nakaplagan N'ya, O kalipay;
Karon sa grasya N'ya naluwas!
3
Mga luha ko wala magpulos,
Gil'was' kaluoy, kondi' mamatay;
Gihulga's sala, nataha's Dios,
Karon sa grasya N'ya naluwas!
4
Pasuginla sa gugmang nag-awas,
Sa kasingkasing ngadto's Manlul'was;
Balikbalik nga isugilon,
Makasasala, grasya nagl'was!